Aandachtspunten inboeken gasvormige biobrandstoffen

Vanaf 2020 minder correcties

Nu de systematiek van HBE’s volwassen is geworden en belangrijke doelstellingen voor 2020 naderen, is het steeds belangrijker dat de bedrijven hun registraties en processen op orde hebben. De NEa zal voor ingeboekte leveringen over 2019 minder snel overgaan tot correcties in het voordeel van bedrijven.

Het is daarom belangrijk dat u uw gegevens in één keer correct registreert vóór de uiterste registratiedatum.

Wij adviseren u om de administratieve processen van uw bedrijf zo in te richten, dat de gegevens volledig en juist kunnen worden ingevoerd. De fiatteursrol in het REV kan hierbij helpen. Als de rekeninghouder één of meerdere fiatteurs heeft toegewezen, zal een 2e paar ogen de opgevoerde gegevens moeten goedkeuren alvorens deze definitief zijn geregistreerd.

Wilt u fiatteurs toewijzen? Zorg er dat u een aanvraag voor de fiatteursrol tijdig indient via een wijzigingsverzoek. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 weken ná correcte aanlevering van de benodigde aanvraaggegevens

Grondstoffen van gasvormige biobrandstof in het REV

Begin 2019 is in het Vertogasregister de benaming van de grondstoffen geactualiseerd aan de hand van de nieuwste versie van de NTA8003. Om te zorgen voor een consistente grondstofbenaming, zijn de benamingen in het REV gelijk aan die in het Vertogasregister. Dit betekent dat voor iedere inboeking de benaming in het REV gelijk zal moeten zijn aan die op de door Vertogas uitgegeven GvO. De codering van NTA8003 sluit niet volledig aan op de lijst in Annex IX van de Europese richtlijn hernieuwbare energie en Bijlage 5 van de regeling energie vervoer. Om duidelijkheid te verschaffen, heeft de NEa een overzicht gepubliceerd van in de praktijk voorkomende NTA8003 codes en het bijbehorende rechtsgevolg (soort HBE en eventuele dubbeltelling).

Wanneer u gebruik wil maken van een code die op dit moment nog niet in het REV staat, is het aan te raden zo snel mogelijk contact op te nemen met de NEa Helpdesk, zodat deze tijdig toegevoegd kan worden aan het register.

Non-modificatieverklaring vereist per 2019

Een non-modificatieverklaring is ook vereist voor het inboeken van gasvormige biobrandstoffen die HBE-Geavanceerd e/o HBE-Overig moeten opleveren. Als inboeker van gasvormige biobrandstof maakt u echter niet zelf een bewijs van duurzaamheid met non-modificatieverklaring op. De NEa beschouwt de aanwezigheid van de garantie van oorsprong, waarop de duurzaamheidsgegevens staan, als voldoende bewijs voor non-modificatie en vraagt dus niet om een aanvullende non-modificatieverklaring. Als inboeker van gasvormige biobrandstof betekent dit, dat u in het REV mag aangeven dat een non-modificatieverklaring aanwezig is, als uit de GVO blijkt dat de productielocatie door één van de drie goedgekeurde duurzaamheidssystemen (ISCC-EU, Better Biomass of RSB EU RED) is gecertificeerd.

Verdere aandachtspunten bij het inboeken

  • Als u de inboekingen upload in het REV via XML, check dan tijdig of uw gegevens voldoen aan het meest recente XML-schema. Weet u niet of u over het meest recente schema beschikt? Vraag deze dan op bij de helpdesk.
  • Wilt u leveringen met nog niet eerder door u opgevoerde grondstoffen inboeken? Kijk tijdig of de grondstoffen al in het REV voorkomen. Mocht dit niet zo zijn, informeer de NEa hierover. De beoordeling van nieuwe grondstoffen op dubbeltelling en beloning met HBE-Geavanceerd kan een aanzienlijke doorlooptijd hebben.