Bij het inboeken van elektriciteit wordt alleen het Europese aandeel hernieuwbare elektriciteit meegenomen bij de berekening van het aantal HBE’s. Is dat ook het geval als wij kunnen aantonen dat de geleverde elektriciteit aan wegvoertuigen 100% hernieuwbare elektriciteit betreft?

Ja, ook in die gevallen rekent het Register met het Europese aandeel hernieuwbare elektriciteit. Dit is vastgelegd in de artikelen 9.7.4.6 van de Wet milieubeheer en 11 van de Regeling energie vervoer. 
Voor inboekingen van leveringen in 2019 is het aandeel 29,6% en voor leveringen in 2002 is het aandeel 30,8%.