Welke brandstofleveringen vallen onder de jaarverplichting?

De jaarverplichting geldt voor bedrijven die op jaarbasis meer dan 500.000 liter benzine en/of diesel leveren (uitslaan tot verbruik) aan de volgende bestemmingen:

  • Wegvoertuigen,
  • Spoorvoertuigen,
  • Niet voor de weg bestemde mobiele machines,
  • Landbouwtrekkers en bosbouwmachines,
  • Pleziervaart, wanneer niet op zee.

Om te bepalen hoe hoog de verplichting is, moeten deze leveringen jaarlijks vóór 1 maart worden opgevoerd in het in het Register Energie voor Vervoer (artikel 9.7.2.3 Wet milieubeheer.)