Vallen mobiele machines onder de jaarverplichting?

Ja, leveringen van diesel en benzine aan mobiele machines vallen vanaf 2018 onder de jaarverplichting, omdat ze onder de definitie van levering tot eindverbruik vallen (artikelen 9.7.1.1 en  9.8.1.2 Wet milieubeheer). Deze leveringen moeten jaarlijks vóór 1 maart worden ingevoerd in het Register Energie voor Vervoer (artikel 9.7.2.3 Wet milieubeheer.)