Wat is het juiste moment van inboeken: de levering of de bijmenging?

De inboeking mag pas plaatsvinden nadat de levering aan de Nederlandse markt voor vervoer heeft plaatsgevonden; het gaat dus niet om het moment van bijmenging. Als de levering heeft plaatsgevonden in kalenderjaar X, dan heeft de inboeker tot 1 maart in het kalenderjaar X+1 de tijd om de levering in het Register Energie voor Vervoer in te boeken.