In het REV staat een negatief saldo onder ‘Indicatie voldoen aan jaarverplichting’. Betekent dit dat ik geen transacties meer kan doen?

Nee, dit saldo is slechts indicatief: het geeft aan wat uw situatie is als de jaarafsluiting op dit moment plaats zou vinden. Een negatief saldo kan alleen ontstaan als u op 1 april, wanneer het REV de jaarverplichting automatisch afschrijft, niet voldoende HBE’s van de juiste soort op uw rekening heeft om aan uw jaarverplichting te voldoen. In deze situatie is er sprake van een overtreding en het REV blokkeert automatisch uitgaande transacties op rekeningen met een negatief saldo.