Zal het mogelijk zijn om een overschot van HBE’s vanuit 2019 te sparen naar 2020? En van 2020 naar 2021?

Ja. Het Ministerie van IenW heeft besloten dat dit mogelijk blijft onder de reeds bestaande voorwaarden (spaarlimiet). Zie ook Ik heb een overschot van verschillende soorten HBE’s. Kan ik deze allemaal sparen?