Vallen plezier-, binnen- en scheepvaart onder de jaarverplichting?

Leveringen van diesel en benzine aan pleziervaartuigen, zolang ze niet op zee varen, vallen vanaf 2018 onder de jaarverplichting.

Leveringen aan de binnenvaart en (zee)scheepvaart vallen niet onder de jaarverplichting en deze leveringen hoeven dus ook niet voor de jaarverplichting opgevoerd te worden in het register.