Hoe moet ik verschillen tussen mijn accijnsaangifte en uitslag tot gebruik, waarop de jaarverplichting wordt gebaseerd, opvoeren in het register?

In principe zult u als uitslag tot vervoersverbruik (UtV) de hoeveelheid uitgeslagen benzine en diesel moeten opvoeren, conform uw accijnsaangifte. Als u voor een bepaalde maand toch een andere hoeveelheid UtV wilt registreren, bijvoorbeeld omdat u ook geleverd heeft aan stationaire installaties, dan onderbouwt u het verschil met de accijnsaangifte in het register. Onder ‘Brandstoflevering – opvoeren UtV’ vinkt u bij de vraag ‘Verschilt deze opgave van uw belastingaangifte(n)’ het antwoord ‘Ja’ aan. Vervolgens voegt u in de toelichtingenkolom bij die maand de omvang van het verschil toe en de reden hiervoor (zoals: ‘levering aan stationaire installaties’). Bij eventuele controles van de NEa moet u door middel van ten minste een factuur en een betaalbewijs kunnen aantonen hoe groot de leveringen aan andere bestemmingen zijn geweest.