Aan welke vervoersbestemmingen kan vloeibare biobrandstof geleverd worden om in aanmerking te komen voor inboeken?

Leveringen van vloeibare biobrandstoffen aan de volgende bestemmingen komen in aanmerking om ingeboekt te worden:

  • wegvoertuigen,
  • niet voor de weg bestemde mobiele machines (inclusief spoorvoertuigen),
  • landbouwtrekkers,
  • bosbouwmachines,
  • pleziervaartuigen,
  • binnenvaartschepen,
  • zeevaartschepen, en
  • luchtvaartuigen.

Per bestemming gelden specifieke vereisten van aantoonbaarheid dat uitslag plaatsvindt op de Nederlandse markt voor vervoer. Deze vereisten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling Energie Vervoer en zijn samengevat in het Achtergronddocument Vereisten inboeken vloeibare biobrandstof.