Jaarafsluiting Energie voor vervoer 2020

De Jaarafsluiting omvat de activiteiten die bedrijven moeten uitvoeren in het Register Energie voor Vervoer (REV) om aan hun jaarlijkse verplichtingen te voldoen. Op deze pagina's vindt u informatie over de Jaarafsluiting over het jaar 2020.

Deadlines

Uiterlijk 26 februari 2021* Uiterlijk 31 maart 2021
Jaarverplichting
  • Uw brandstofleveringen uit 2020 moeten in het REV geregistreerd zijn.
  • U moet voldoende HBE's van de juiste soort op uw rekening in het REV hebben staan.
Inboeken
  • Uw leveringen hernieuwbare energie uit 2020 moeten in het REV geregistreerd zijn.
  • Uw verificateur moet de uitkomst van zijn beoordeling van uw inboekingen hebben geregistreerd in het REV
  • De verificatieverklaring of het rapport van bevindingen moet naar de NEa zijn verstuurd via info@emissieautoriteit.nl.

* De wettelijke deadline hiervoor is zondag 28 februari 2021. Het REV is dan echter gesloten. U kunt deze registerhandelingen dus uiterlijk vrijdag 26 februari 2021 uitvoeren.

Actualiteit rekening REV

Controleer op tijd of de juiste personen de juiste rol (rekeningbevoegde, fiatteur) hebben op de rekening zodat ze de handelingen in het REV kunnen uitvoeren. Mocht dit niet het geval zijn, vul dan een wijzigingsformulier in. Houdt u rekening met een doorlooptijd van 3 weken ná correcte aanlevering van de benodigde gegevens bij het wijzigingsformulier.
Controleer ook tijdig of u nog beschikt over uw inloggegevens en of uw verificateur gekoppeld is aan uw rekening.

NEa beleid Coronavirus

De NEa begrijpt dat de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, gevolgen kunnen hebben voor de uit te voeren verificaties.  Op deze pagina leest u meer over het NEa beleid.

Openingstijden REV en Helpdesk NEa

Het REV en de Helpdesk NEa zijn voor u beschikbaar op werkdagen.

  • REV: op werkdagen 9.00 tot 17.00 uur
  • Helpdesk: van 9.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur. Bij voorkeur per mail (info@emissieautoriteit.nl) of per telefoon (070-4568050).

Meer informatie

Bedrijven die een jaarverplichting hebben en/of hun leveringen van hernieuwbare energie aan vervoer willen inboeken, krijgen in de aanloop naar de deadlines regelmatig een e-mailing met daarin de laatste relevante informatie. De mailings zullen op deze webpagina worden geplaatst.


Instructievideo's
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kan de NEa dit jaar helaas geen informatiebijeenkomst over de jaarafsluiting organiseren.
Om u toch zo goed mogelijk te helpen bij uw voorbereiding op de jaarafsluiting Energie voor Vervoer heeft de NEa vandaag video’s gepubliceerd. In deze video’s krijgt u uitleg en instructies over de volgende voor de jaarafsluiting relevante onderwerpen: