Aandachtspunten inboeken gasvormige biobrandstoffen

Vanaf 2020 minder correcties

Sinds vorig jaar gaat de NEa voor ingeboekte leveringen minder snel over tot correcties in het voordeel van bedrijven. Het is daarom belangrijk dat u uw gegevens in één keer correct registreert vóór de uiterste registratiedatum.

Wij adviseren u om de administratieve processen van uw bedrijf zo in te richten, dat de gegevens volledig en juist kunnen worden ingevoerd. De fiatteursrol in het REV kan hierbij helpen. Als de rekeninghouder één of meerdere fiatteurs heeft toegewezen, zal een 2e paar ogen de opgevoerde gegevens moeten goedkeuren alvorens deze definitief zijn geregistreerd.

Wilt u fiatteurs toewijzen? Zorg er dat u een aanvraag voor de fiatteursrol tijdig indient via een wijzigingsverzoek. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 weken ná correcte aanlevering van de benodigde aanvraaggegevens

Verdere aandachtspunten bij het inboeken

  • Als u de inboekingen upload in het REV via XML, check dan tijdig of uw gegevens voldoen aan het meest recente XML-schema. Weet u niet of u over het meest recente schema beschikt? Vraag deze dan op bij de helpdesk.
  • Wilt u leveringen met nog niet eerder door u opgevoerde grondstoffen inboeken? Kijk tijdig of de grondstoffen al in het REV voorkomen.  Mocht dit niet zo zijn, informeer de NEa hier zo spoedig mogelijk over. Het kan namelijk zijn dat de NEa een uitgebreide beoordeling moet uitvoeren om vast te stellen welke HBE soort aangemaakt wordt bij de inboeking en of er sprake is van dubbeltelling. In dat geval is niet uit te sluiten dat de NEa pas na de inboekdeadline een conclusie kan trekken en inboeken dus niet mogelijk is voor leveringen van 2020.
  • Als u grondstoffen inboekt die moeten leiden tot HBE-Geavanceerd en HBE-Overig, is in de meeste gevallen een 'non-modificatieverklaring' nodig. Lees ook deze veelgestelde vraag: "Hoe moet ik non-modifcatie aangeven bij een inboeking van gasvormige biobrandstof?".
  • Om te zorgen voor een consistente grondstofbenaming, zijn de benamingen in het REV gelijk aan die in het Vertogasregister. Dit betekent dat voor iedere inboeking de benaming in het REV gelijk zal moeten zijn aan die op de door Vertogas uitgegeven GvO. De codering van NTA8003 sluit niet volledig aan op de lijst in Annex IX van de Europese richtlijn hernieuwbare energie en Bijlage 5 van de regeling energie vervoer. Om duidelijkheid te verschaffen, heeft de NEa een overzicht gepubliceerd van in de praktijk voorkomende NTA8003 codes en het bijbehorende rechtsgevolg (soort HBE en eventuele dubbeltelling).

Video: Inboeken