Jaarafsluiting Energie voor vervoer 2021

De Jaarafsluiting omvat de activiteiten die bedrijven moeten uitvoeren in het Register Energie voor Vervoer (REV) om aan hun jaarlijkse verplichtingen te voldoen. Op deze pagina's vindt u informatie over de Jaarafsluiting over het jaar 2021. Dit betekent dat de acties betrekking hebben op brandstofleveringen en leveringen van hernieuwbare energie die plaatsvonden in 2021. De uitvoering van de Jaarafsluiting 2021 gebeurt op basis van de wet- en regelgeving zoals die gedurende 2021 van toepassing was.

Deadlines

Uiterlijk 28 februari 2022 Uiterlijk 31 maart 2022
Jaarverplichting
  • Uw brandstofleveringen uit 2021 moeten in het REV geregistreerd zijn.
  • U moet voldoende HBE's van de juiste soort op uw rekening in het REV hebben staan.
Inboeken
  • Uw leveringen hernieuwbare energie uit 2021 moeten in het REV geregistreerd zijn.
  • Uw verificateur moet de uitkomst van zijn beoordeling van uw inboekingen hebben geregistreerd in het REV
  • De verificatieverklaring of het rapport van bevindingen moet naar de NEa zijn verstuurd via info@emissieautoriteit.nl.

Actualiteit rekening REV

Controleer op tijd of de juiste personen de juiste rol (rekeningbevoegde, fiatteur) hebben op de rekening zodat ze de handelingen in het REV kunnen uitvoeren. Mocht dit niet het geval zijn, vul dan een wijzigingsformulier in. Houdt u rekening met een doorlooptijd van 3 weken ná correcte aanlevering van de benodigde gegevens bij het wijzigingsformulier.
Controleer ook tijdig of u nog beschikt over uw inloggegevens en of uw verificateur gekoppeld is aan uw rekening.

Aanvraag inboekfaciliteit
Het toevoegen van een inboekfaciliteit blijkt in de meeste gevallen een aanzienlijke doorlooptijd te hebben. De NEa zal daarom alleen aanvragen voor een inboekfaciliteit t.b.v. het inboeken van leveringen van hernieuwbare energie van 2021 in behandeling nemen, als die zijn gedaan vóór 15 december 2021.

NEa beleid Coronavirus

De NEa begrijpt dat de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, gevolgen kunnen hebben voor de uit te voeren verificaties.  Op deze pagina leest u meer over het NEa beleid.

Openingstijden REV en Helpdesk NEa

Het REV en de Helpdesk NEa zijn voor u beschikbaar op werkdagen.

  • REV: op werkdagen 9.00 tot 17.00 uur
  • Helpdesk: van 9.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur. Bij voorkeur per mail (info@emissieautoriteit.nl) of per telefoon (070-4568050).

Meer informatie

Bedrijven die een jaarverplichting hebben en/of hun leveringen van hernieuwbare energie aan vervoer willen inboeken, krijgen in de aanloop naar de deadlines regelmatig een e-mailing met daarin de laatste relevante informatie. De mailings zullen op deze webpagina worden geplaatst.