Aandachtspunten inboeken elektriciteit

Zorg voor een correcte registratie van de inboeking

Sinds vorig jaar gaat de NEa voor ingeboekte leveringen minder snel over tot correcties in het voordeel van bedrijven. Het is daarom belangrijk dat u uw gegevens in één keer correct registreert vóór de uiterste registratiedatum.

Wij adviseren u om de administratieve processen van uw bedrijf zo in te richten, dat de gegevens volledig en juist kunnen worden ingevoerd. De fiatteursrol in het REV kan hierbij helpen. Als de rekeninghouder één of meerdere fiatteurs heeft toegewezen, zal een tweede paar ogen de opgevoerde gegevens moeten goedkeuren alvorens deze definitief zijn geregistreerd.

Wilt u fiatteurs toewijzen? Zorg er dat u een aanvraag voor de fiatteursrol tijdig indient via een wijzigingsverzoek. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 weken ná correcte aanlevering van de benodigde aanvraaggegevens.

In te boeken hoeveelheden elektriciteit

De hoeveelheid elektriciteit zoals gemeten door het bemeterde leverpunt (op de laadfaciliteit) is leidend bij het inboeken. U moet dus niet de hoeveelheid inboeken die uw leverancier aan u heeft geleverd, maar de hoeveelheid die u aantoonbaar aan wegvoertuigen heeft geleverd.

Inboekers moeten een goede administratie bijhouden, waarin de onderbouwing is te vinden van wat (per aansluiting) wordt ingeboekt, zoals factuur- en meetgegevens. De werkwijze voor het bepalen en controleren van de ingeboekte hoeveelheid moet zijn vastgelegd. Dit is geregeld in artikel 10 van de Regeling energie vervoer.

Zie ook dit document met meer informatie over het inboeken van elektriciteit.

Verdere aandachtspunten bij het inboeken

  • Als u de inboekingen upload in het REV via XML, check dan tijdig of uw gegevens voldoen aan het meest recente XML-schema. Weet u niet of u over het meest recente schema beschikt? Vraag deze dan op bij de Helpdesk NEa.
  • Het toevoegen van een inboekfaciliteit blijkt in de meeste gevallen een aanzienlijke doorlooptijd te hebben, doordat het aanleveren en beoordelen van bewijsstukken tijd vergt. U kunt ervan uitgaan dat aanvragen die volledig zijn ingediend vóór 15 december, nog zullen leiden tot een inboekfaciliteit voor 2021. Voor aanvragen na deze datum, kan de NEa geen garanties geven.