Aandachtspunten inboeken gasvormige biobrandstoffen

Op deze pagina zijn een aantal ondewerpen uitgelicht die gaan over het inboeken van gasvormige biobrandstof. Het gaat om wettelijke voorwaarden en handelingen die belangrijk zijn voor de Jaarafsluiting Energie voor Vervoer 2022.

Zorg voor een correcte registratie van de inboeking

  • U kunt uw inboeking maar één keer registreren. Daarom is het belangrijk dat u de inboekingen correct registreert.
  • Ook moeten uw inboekingen vóór de uiterste registratiedatum plaatsvinden.

De fiatteursrol in het REV kan helpen uw gegevens correct te registreren. Als de rekeninghouder één of meerdere fiatteurs toewijst moet een tweede paar ogen de opgevoerde gegevens goedkeuren, voordat deze definitief worden geregistreerd.

Fiatteur toewijzen
Heeft u nog geen fiatteur op uw rekening? Dien dan een wijzigingsverzoek bij ons in. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 weken na ontvangst correct en volledig ingevuld wijzigingsformulier.

 Alleen in uitzonderlijke situaties corrigeert de NEa inboekingen in het voordeel van bedrijven.

Inboekingen uploaden via XML

Uploud u de inboekingen via XML upload in het Register Energie voor Vervoer (REV)? Check tijdig of uw gegevens voldoen aan het meest actuele XML-schema. 

Actueel XML-schema
Onduidelijk of u over het meest actuele schema beschikt? Vraag deze dan op bij de Helpdesk NEa.

Leveringen met niet eerder opgevoerde grondstoffen

Wilt u leveringen inboeken met grondstoffen die u nog niet eerder heeft opgevoerd? Kijk dan tijdig of deze grondstoffen al in het REV voorkomen. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de Helpdesk NEa, als deze grondstoffen niet in het REV voorkomen.

Om vast te stellen welke HBE soort wordt aangemaakt bij de inboeking en of er sprake is van dubbeltelling, moet de NEa een uitgebreide beoordelling uitvoeren. De kans bestaat dan dat de NEa pas na de inboekdeadline een conclusie kan trekken. Het inboeken va leveringen voor 2022 is dan niet mogelijk.

Grondstofbenamingen in REV

De grondstofbenamingen in het Register Energie voor Vervoer (REV) zijn gelijk aan die in het Vertogasregister. Dit betekent dat voor iedere inboeking de benaming in het REV gelijk zal moeten zijn aan die op de door Vertogas uitgegeven GvO.

Codering NTA8003
De codering van NTA8003 sluit niet volledig aan op de lijst in Annex IX van de Europese richtlijn hernieuwbare energie en Bijlage 5 van de regeling energie vervoer.

De NEa heeft een overzicht gepubliceerd van NTA8003 codes die in de praktijk voorkomen, met het bijbehorende rechtsgevolg. Bijvoorbeeld het soort hernieuwbare energie eenheid (HBE) en de eventuele dubbeltelling.