Aandachtspunten inboeken elektriciteit

Op deze pagina zijn een aantal ondewerpen uitgelicht die gaan over het inboeken van elektriciteit. Deze gaan over wettelijke voorwaarden en handelingen die belangrijk zijn voor de Jaarafsluiting Energie voor Vervoer 2022.

Zorg voor een correcte registratie van de inboeking

U kunt uw inboeking maar één keer registreren. Daarom is het belangrijk dat u de inboekingen correct registreert. Ook moeten uw inboekingen vóór de uiterste registratiedatum plaatsvinden. Alleen in uitzonderlijke situaties corrigeert de NEa inboekingen in het voordeel van bedrijven.

De fiatteursrol in het REV kan hierbij helpen. Als de rekeninghouder één of meerdere fiatteurs toewijst moet een tweede paar ogen de opgevoerde gegevens goedkeuren, voordat deze definitief worden geregistreerd.

Fiatteur toewijzen
Heeft u nog geen fiatteur op uw rekening? Dien dan een wijzigingsverzoek bij ons in. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 weken na ontvangst correct en volledig ingevuld wijzigingsformulier.

In te boeken hoeveelheden elektriciteit

De hoeveelheid elektriciteit zoals gemeten door het bemeterde leverpunt (de verkoopmeter op de laadfaciliteit) is leidend bij het inboeken. U moet dus niet de hoeveelheid inboeken die uw leverancier aan u heeft geleverd, maar de hoeveelheid die u aantoonbaar aan wegvoertuigen heeft geleverd.

Inboekers moeten een goede administratie bijhouden, waarin de onderbouwing is te vinden van wat (per aansluiting) wordt ingeboekt, zoals factuur- en meetgegevens. De werkwijze voor het bepalen en controleren van de ingeboekte hoeveelheid moet zijn vastgelegd. Dit is geregeld in artikel 10 van de Regeling energie vervoer.

Zie ook dit document met meer informatie over het inboeken van elektriciteit.

Inboekingen uploaden via XML

Uploud u de inboekingen via XML upload in het Register Energie voor Vervoer (REV)? Check tijdig of uw gegevens voldoen aan het meest actuele XML-schema. 

Actueel XML-schema
Onduidelijk of u over het meest actuele schema beschikt? Vraag deze dan op bij de Helpdesk NEa.