Klimaatverandering

Het klimaat verandert. In Nederland leidt klimaatverandering bijvoorbeeld tot vaker extreem weer. Onze overheid neemt daarom maatregelen tegen klimaatverandering. Een van die maatregelen is het marktinstrument emissiehandel. Daarnaast stimuleert de regering het gebruik van hernieuwbare energie.

Oorzaken van klimaatverandering

Klimaatverandering komt voor een deel door natuurlijke oorzaken en voor een deel door menselijk gedrag. Door gebruik van fossiele brandstoffen komt er veel CO2 in de lucht. CO2 is een broeikasgas dat bijdraagt aan het broeikaseffect. Andere broeikasgassen, methaan (CH4), lachgas (N2O) en fluorverbindingen, hebben ook invloed op het broeikaseffect. Deze broeikasgassen versterken het natuurlijke broeikaseffect. De concentraties van broeikasgassen in de lucht zijn sterk toegenomen in de laatste eeuw. 

De werking van het broeikaseffect
Figuur: de werking van het broeikaseffect 1. Zonnestraling komt de atmosfeer binnen 2. Het aardoppervlak zet zonne-energie om in warmte 3. De warmte wordt gedeeltelijk teruggekaatst in de atmosfeer 4. Broeikasgassen houden een deel van de teruggekaatste warmte tegen

Gevolgen van klimaatverandering

De gemiddelde temperatuur is 0,9 graden Celcius gestegen in de afgelopen 130 jaar (IPCC, 2013).
Hogere temperaturen leiden tot verdere zeespiegelstijging door smeltende gletsjers  en andere ijsmassa’s. Daarnaast veroorzaakt temperatuurstijging extremer weer. In sommige gebieden valt extreem veel neerslag, in andere gebieden heerst juist droogte.  

De verwachting is dat de gemiddelde temperatuur op aarde verder gaat stijgen in de 21e eeuw. De mate waarin dit gebeurt hangt mede af van de maatregelen die we nemen tegen klimaatverandering. Belangrijke maatregelen zijn emissiehandel en de inzet van hernieuwbare energie.