Veranderingen in de monitoring

Luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan het EU-ETS, beschikken over een door de NEa goedgekeurd monitoringsplan (MP). Veranderingen hiervan moet u tijdig aan de NEa melden. De NEa moet voor significante veranderingen formeel goedkeuring verlenen.