Veranderingen in monitoring CO2-uitstoot

Bedrijven die deelnemen aan EU ETS, beschikken over een door de NEa goedgekeurd monitoringsplan (MP). Veranderingen hiervan moet u aan de NEa melden. De NEa moet voor significante veranderingen goedkeuring verlenen.