Niet-significante veranderingen van monitoringsplan

Bedrijven moeten ook niet-significante veranderingen aan de NEa melden. De NEa hoeft hiervoor geen goedkeuring te verlenen.

Wat zijn niet-significante veranderingen?

Alle veranderingen anders dan de significante veranderingen zijn niet-significante veranderingen van het monitoringsplan. Dit gaat bijvoorbeeld om een verandering van een bedrijfsinterne procedure die in het monitoringsplan is samengevat, en die geen effect heeft op de nauwkeurigheid van de emissiegegevens.

Meldingsprocedure niet-significante veranderingen

Het indienen van een niet-significante verandering in het monitoringsplan kunt u doen via het NEa-loket. Wanneer u nog geen toegang heeft tot deze omgeving, kunt u inloggegevens opvragen bij de Helpdesk NEa.

Bedrijven kunnen deze meldingen indienen bij de NEa wanneer ze zich voordoen. Maar u kunt ze ook opsparen en uiterlijk 31 december van het jaar waarin ze zich voordoen in één keer melden. Een inhoudelijke reactie volgt alleen bij vragen of opmerkingen over de melding. Of als de melding als niet-significant is aangegeven, terwijl deze wél significant is.