Significante veranderingen van monitoringsplan

Bedrijven moeten significante veranderingen van het monitoringsplan of het monsternemingsplan vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de NEa. De NEa neemt binnen 8 weken een besluit. Leg daarom tijdig uw veranderingen voor.

Effect op monitoringsmethodiek

Bij significante veranderingen gaat het om veranderingen die daadwerkelijk effect kunnen hebben op de monitoringsmethodiek voor emissies. Dit gaat bijvoorbeeld om de gebruikte meetinstrumenten of de behaalde tiers (nauwkeurigheidsniveaus). De NEa heeft op een rij gezet welke veranderingen u vooraf moet laten goedkeuren in het Overzicht significante veranderingen van het monitoringsplan.

Meldingsprocedure significante veranderingen

Het indienen van een melding van significante veranderingen aan het monitoringsplan en het monsternemingsplan kunt u doen via het NEa-loket. Hier kunt u het bijgewerkte monitoringsplan en/of monsternemingsplan, inclusief bijbehorend referentiedocument uploaden en uw meldingen beheren. Wanneer u nog geen toegang heeft tot deze omgeving, kunt u inloggegevens opvragen bij de Helpdesk NEa.

De NEa neemt vervolgens binnen 8 weken een besluit. Dit kan uiteraard alleen als u ervoor zorgt dat alle aangepaste documenten volledig en consistent zijn. Als u de melding onvolledig indient, kan de NEa deze melding niet goedkeuren.

Doorvoeren gemelde verandering

U mag een significante verandering pas doorvoeren in de praktijk nadat de NEa deze heeft goedgekeurd. Er is een uitzondering: u kunt de veranderde methodiek wel voorafgaand aan de goedkeuring toepassen wanneer dit voor een correcte en volledige monitoring nodig is. Twijfelt u over de uitkomst van de beoordeling door de NEa? Dan moet u de monitoring tijdelijk parallel uitvoeren: zowel op basis van het veranderde als van het oorspronkelijke monitoringsplan. Bij een te laat ingediende melding blijft sprake van een overtreding!