Tijdelijke afwijkingen van monitoringsplan

Bedrijven moeten bepaalde tijdelijke afwijkingen van hun monitoringsplan melden aan de NEa. De NEa neemt op deze meldingen geen besluit.

Om technische redenen

Is het om technische redenen tijdelijk niet haalbaar is om een tier (nauwkeurigheidsniveau) uit het gevalideerde monitoringsplan toe te passen? Dan is sprake van een tijdelijke afwijking van de monitoringsmethodiek. Deze moet u melden aan de NEa. Dit geldt voor tierafwijkingen van zowel hoeveelheidsbepalingen als van berekeningsfactoren (emissiefactor, calorische onderwaarde, enzovoorts).

Monitoring tijdens afwijking

Tijdens de periode van afwijking moet het hoogst haalbare niveau van nauwkeurigheid worden toegepast. Ook moet het bedrijf alle noodzakelijke maatregelen nemen om zo snel mogelijk weer volgens de tier in het gevalideerde monitoringsplan te monitoren. Daarnaast moeten bedrijven hun risicoanalyse opnieuw beoordelen en de procedure voor de omgang met ontbrekende gegevens aanpassen zodat deze de geconstateerde afwijking afdekt. Voor invulling van de procedure ontbrekende gegevens heeft de Europese commissie in samenwerking met de lidstaten een workingpaper opgesteld. Het paper kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Tijdelijke afwijkingen meldt u via het NEa-loket. De planning voor indiening is (naar eigen keuze):

  • binnen 5 dagen na het ontstaan van de afwijking; of
  • in een maandelijks overzicht voor de 6e van de volgende maand.

Tijdelijke afwijkingen hoeven niet te leiden tot aanpassing van het monitoringsplan.

Wanneer u nog geen toegang heeft tot de beveiligde omgeving, kunt u inloggegevens aanvragen bij de Helpdesk NEa.