Leidraad veranderingen toewijzing emissierechten 2013-2020

De leidraad legt uit welke situaties aanleiding kunnen geven tot een aanpassingen van de toegewezen hoeveelheid rechten.