Monitoringsmethodologieplan (MMP) 2021-2025

In 2020 moeten alle bedrijven zorgen dat hun monitoringsmethodologieplan (MMP) voldoet aan de wettelijke eisen. Dat is nu nog niet het geval.

MMP

Bedrijven hebben in 2019 een eerste versie van hun MMP ingediend als onderdeel van de aanvraag voor gratis emissierechten. Deze versie van het MMP hoefde alleen nog maar de methodiek te beschrijven voor de toewijzingsgegevens over de periode 2014-2018.

Het MMP moet hiernaast ook de methode beschrijven voor de gegevens in de jaarlijkse rapportage  van toewijzingsgegevens die met ingang van 2021 verplicht is. Bovendien ontbreekt in veel MMP’s nog verplichte informatie. Daarom moeten bedrijven uiterlijk 1 juni 2020 de laatste versie van het MMP, die zij hebben ingediend bij hun aanvraag gratis emissierechten 2021-2025, aanvullen en opnieuw indienen bij de NEa, zodat het plan voldoet aan de eisen uit de Free Allocation Rules (FAR).

Besluitvorming MMP

De NEa neemt over uw MMP een besluit. Begin 2021 heeft u een goedgekeurd MMP nodig om uw eerste activiteitsverslag te kunnen laten verifiëren en in te dienen bij de NEa.

Planning

In de periode juni tot en met november 2020 zal de NEa de MMP’s van de bedrijven gaan toetsen. Daarom moeten bedrijven uiterlijk 1 juni hun geactualiseerde MMP indienen bij de NEa via de beveiligde omgeving van het NEa-loket. Half mei ontvangen bedrijven daartoe een uitnodiging. Dat betekent uiteraard niet dat bedrijven tot die tijd moeten wachten met het actualiseren van hun MMP.

Voorlichting en verdere informatie

Voor het opstellen en/of aanpassen van uw MMP is voorlichtingsmateriaal beschikbaar in de vorm van (ingesproken) presentaties en voorbeelden voor eenvoudige en complexe installaties. Dit materiaal kunt u hier vinden.