Voorlichting monitoringsmethodologieplan (MMP)

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus konden de informatiebijeenkomsten over het monitoringsmethodologieplan (MMP) op 6 en 7 april in de Jaarbeurs helaas niet door gaan.

Op deze pagina stellen wij het voorlichtingsmateriaal digitaal beschikbaar. Deze informatie is met grote zorg voor u samengesteld maar wel uitsluitend bedoeld als hulpmiddel. Bij de beoordeling van uw MMP is de FAR en bijbehorende guidance 5 leidend. U kunt aan het informatiemateriaal op deze site geen rechten ontlenen. 

Informatie

De informatie over de planning en het proces van indienen van MMP, de toewijzingsregels en verplichtingen die gelden vanaf 2021 en inhoudelijke informatie over hoe u uw MMP kunt opstellen is beschikbaar via verschillende video’s en in PowerPointpresentaties.

In de video’s lopen medewerkers van de NEa met u mee door de PowerPointpresentaties en lichten belangrijke onderdelen verder toe.  

De presentaties kunt u uiteraard ook als pdf raadplegen en eventueel openzetten als u de video’s bekijkt.

Video's:

Voorlichting MMP deel 1 – Planning en proces

Voorlichting MMP deel 2 – Toewijzingsregels vanaf 2021

Voorlichting MMP deel 3 – Algemene introductie MMP

Voorlichting MMP deel 4 – Stappenplan opstellen MMP

Voorlichting MMP deel 5 – Regels voor netto meetbare warmte

Powerpointpresentaties (pdf):

Voorlichting MMP deel 1 – Planning en proces

Voorlichting MMP deel 2 – Toewijzingsregels vanaf 2021

Voorlichting MMP deel 3 – Algemene introductie MMP

Voorlichting MMP deel 4 – Stappenplan opstellen MMP

Voorlichting MMP deel 5 – Regels voor netto meetbare warmte

Voorbeeldmateriaal

Naast de presentaties heeft de NEa twee voorbeelden uitgewerkt van een MMP. Het voorbeeldmateriaal betreft een eenvoudige installatie en een complexe installatie.

Voorbeeldmateriaal eenvoudige installatie: 

De eenvoudige installatie waarvoor de voorbeelden zijn uitgewerkt heeft een warmtebenchmark-CL en een warmtebenchmark niet-CL subinstallatie. De warmte wordt geleverd door een hulpketel en een WKK.

Ingevuld voorbeeld MMP –excel

Ingevulde voorbeeld MMP standaardbijlage

Uitwerking van het stappenplan voor het opstellen van dit MMP

Voorbeeldmateriaal complexe installatie:

De complexe installatie in dit voorbeeld heeft een warmtebenchmark, een brandstofbenchmark en een productbenchmark subinstallatie

Een uitwerking van het stappenplan voor het opstellen van het MMP voor deze installatie