Door overmacht kan ik de termijn voor indienen van het MMP niet halen. Hoe kan ik uitstel aanvragen?

Uitstel is niet mogelijk. Als u door omstandigheden buiten uw controle toch niet in staat bent om de deadline te halen dan kunt u contact opnemen met de NEa: info@emissieautoriteit.nl.

Wat blijft gelden is dat u begin 2021 een goedgekeurd MMP nodig heeft om uw eerste activiteitsverslag te kunnen laten verifiëren en in te dienen bij de NEa.