Monitoringsplan ETS

Bedrijven moeten voor alle inrichtingen die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) over een emissievergunning beschikken. Om een emissievergunning te krijgen moeten bedrijven per inrichting een monitoringsplan opstellen en door de NEa laten goedkeuren. Bedrijven zijn daarnaast verplicht om het opgestelde monitoringsplan actueel te houden, zodat het document altijd de feitelijke situatie beschrijft.