Monitoringsplan ETS luchtvaart

Luchtvaartmaatschappijen die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) moeten een actueel, door de NEa goedgekeurd, monitoringsplan hebben. Dit monitoringsplan beschrijft hoe zij hun CO2-uitstoot bepalen. Daarnaast kunnen luchtvaartmaatschappijen een ton-kilometer-monitoringsplan hebben voor de toewijzing van gratis emissierechten.