Actueel houden monitoringsplan ETS luchtvaart

Nadat de NEa het monitoringsplan heeft goedgekeurd, moet de luchtvaartmaatschappij ervoor zorgen dat het monitoringsplan actueel blijft. Alle veranderingen die binnen de luchtvaartmaatschappij plaatsvinden en die gevolgen hebben voor het monitoringsplan, moeten zij daarin verwerken. Luchtvaartmaatschappij moeten deze veranderingen melden.

Procedures significante en niet-significante veranderingen

Er zijn significante en niet-significante veranderingen van het monitoringsplan. Beide moeten worden gemeld, maar wel volgens verschillende procedures. De NEa moet alleen goedkeuring verlenen voor significante veranderingen. Meldingen EU ETS luchtvaart informeert u over de typen meldingen gerelateerd aan het monitoringsplan en geldende meldingsprocedures.