Monitoringseisen CO2-uitstoot luchtvaart

Elke luchtvaartmaatschappij die deelneemt aan het EU ETS moet beschikken over een door de NEa goedgekeurd monitoringsplan. Dit plan voldoet aan de regelgeving voor het bepalen van de CO2-uitstoot voor de luchtvaart.

Regels voor monitoren en rapporteren

De Europese Commissie heeft geharmoniseerde regels vastgesteld voor de manier waarop luchtvaartmaatschappijen hun uitstoot moeten monitoren en rapporteren.

De Europese Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) geeft regels voor de manier waarop luchtvaartmaatschappijen emissiegegevens moeten verzamelen, berekenen en vastleggen. Aanvullende regels staan in de Regeling handel in emissierechten. In diverse Europese hulpdocumenten is nadere invulling gegeven aan deze eisen.

Luchtvaartmaatschappijen geven specifiek vorm aan deze regelgeving door in hun monitoringsplan uit te werken hoe zij aan de eisen gaan voldoen en hun uitstoot gaan vaststellen.

Hulpdocumenten over de monitoringseisen

De Europese Commissie heeft een groot aantal hulpdocumenten opgesteld over specifieke onderwerpen binnen emissiemonitoring. Voor luchtvaartmaatschappijen zijn de volgende hulpdocumenten van belang:

  • Hulpdocument 2 over algemene zaken voor luchtvaartmaatschappijen
  • Hulpdocument 3 over biomassa
  • Hulpdocument 6 over data flow- en controlesystemen

Deze hulpdocumenten zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.