Actueel houden monitoringsplan ETS

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun monitoringsplan actueel blijft. Alle veranderingen die binnen de inrichting plaatsvinden en die gevolgen hebben voor de monitoringsmethodiek, moet u in het monitoringsplan verwerken. Bovendien moet u deze veranderingen melden.

Significante en niet-significante veranderingen

De NEa maakt onderscheid tussen significante en niet-significante veranderingen van  het monitoringsplan. Beide moet u melden, maar wel volgens verschillende procedures. De NEa moet alleen goedkeuring verlenen voor significante veranderingen. Naast deze permanente veranderingen, kan het ook zo zijn dat bedrijven tijdelijk moeten afwijken van het monitoringsplan. Voor alle typen meldingen voor monitoring en geldende meldingsprocedures, zie Meldingen ETS.