Indienen vereenvoudigd monitoringsplan

Bestaande ETS-deelnemers die gebruik willen gaan maken van het vereenvoudigde monitoringsplan (MP)-format doen dat als volgt:

  • Vul het format in aan de hand van uw bestaande MP (20 minuten)
  • Log in op het NEa-loket:
    • klik op de taak “Eenvoudig MP indienen”
    • Kies de inrichting waarvoor u dit wilt doen
    • Voeg het ingevulde format toe en klik op “Indienen”
  • Wacht op het schriftelijk bericht van de NEa dat u het vereenvoudigd MP mag gebruiken

Door het indienen van het eenvoudige monitoringsplan vraagt u een wijziging van uw emissievergunning aan. De wijziging houdt in dat het eenvoudige monitoringsplan deel gaat uitmaken van uw emissievergunning ter vervanging van het huidige monitoringsplan. De NEa beslist binnen vier maanden op de aanvraag.

Nieuwe ETS-deelnemers kunnen bij de vergunningaanvraag kiezen om het vereenvoudigd MP-format in te vullen en bij de vergunningaanvraag te voegen. Voor meer informatie over de vergunningsprocedure zie Vergunningsprocedure ETS.