Energie voor Vervoer na 2020

Ministerie van IenW

Zoals eerder bericht, heeft de Europese Commissie twee jaar geleden haar ‘Winterpakket’ gepresenteerd met voorstellen voor het toekomstige energiebeleid.

RED2 en hoofdpunten

Onder meer bevatte het wijzigingen voor de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED 2). Afgelopen juni hebben de Europese lidstaten en het Europees Parlement overeenstemming bereikt over RED2. De overeengekomen tekst vindt u hier.

Een aantal hoofdpunten:

  • Via een verplichting aan de brandstofleveranciers moet het aandeel hernieuwbare energie in vervoer minimaal 14% bedragen in 2030. Met een set vermenigvuldigingsfactoren kan de inzet van hernieuwbare energie in bepaalde sectoren worden gestimuleerd.
  • Conventionele biobrandstoffen zullen worden gelimiteerd op 1% boven het niveau van 2020 met een maximum van 7%. Het aandeel biobrandstoffen met een hoog risico op indirecte verandering van het landgebruik (ILUC) zal worden bevroren op het niveau van 2019 en geleidelijk worden uitgefaseerd tussen 2023 en 2030. De Europese Commissie moet nog bepalen welke grondstoffen een hoog ILUC-risico kennen.
  • Voor UCO en andere grondstoffen van lijst B van bijlage IX geldt een limiet van 1,7%. Lidstaten kunnen na goedkeuring van de Europese Commissie deze limiet aanpassen als ze kunnen aantonen dat er voldoende van deze grondstoffen beschikbaar zijn.
  • De nationale implementatie moet 1 juli 2021 zijn gerealiseerd.

Voor de zomer zijn de Europese lidstaten akkoord gegaan met het compromis. Dit najaar volgt naar verwachting de definitieve stemming in het Europese Parlement. Het aanpassen van de Nederlandse wet- en regelgeving ten gevolge van de Europese wijzigingen gaat op korte termijn van start. Bij de aanpassing zullen ook de toekomstige afspraken uit het Klimaatakkoord een belangrijke rol spelen. Zoals u van het ministerie gewend bent, zullen de belanghebbenden bij dit traject worden betrokken.