Stappenplan: Rapporteren in de overgangsperiode

In januari 2024 moeten de eerste CBAM-rapporten ingediend worden in het CBAM-register. Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Hieronder leest u of u verplichtingen heeft, waar u aan moet denken en wat u nu al kan doen.

Stap 1: Bepaal of u CBAM-aangever bent

In deze stap bepaalt u voor uzelf of u de CBAM-aangever bent. De CBAM-aangever is degene die het CBAM-rapport moet indienen. In principe is dit de importeur van CBAM goederen in de EU. De CBAM-aangever is verantwoordelijk en kan er dus op worden aangesproken als er iets ontbreekt of niet klopt en kan dan worden gevraagd dit te herstellen.

Als u gebruik maakt van indirecte vertegenwoordiging kan het zijn dat uw indirect vertegenwoordiger optreedt als de CBAM-aangever.:

  • Als u gevestigd bent in Nederland en uw indirecte douanevertegenwoordiger ermee instemt, kan deze opreden als CBAM-aangever. Als uw indirecte douanevertegenwoordiger er niet mee instemt, dan bent u zelf de CBAM-aangever.
  • Als u buiten de Europese Unie bent gevestigd, dan is uw indirecte vertegenwoordiger altijd de CBAM-aangever.

Als u als importeur uw eigen douane-aangiften doet, of u maakt gebruik van directe vertegenwoordiging, dan bent u altijd zelf de CBAM-aangever.

Een aantal derde landen en gebieden zijn uitgezonderd van de verplichtingen. Dit zijn de landen waar een gelijkwaardige CO2-prijs van toepassing is. Voor goederen afkomstig uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland en uit de gebieden Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta en Melilla geldt CBAM niet.

CBAM is niet van toepassing op zendingen met een waarde tot en met €150,- per zending.

Stap 2: Inventariseer of u CBAM goederen importeert

Op deze lijst staan alle GN-goederencodes opgenomen die onder CBAM vallen. CBAM-goederen zijn goederen in de categorie cement, elektriciteit, ijzer en staal, aluminium, kunstmest, waterstof en afgeleide producten.

Of uw specifieke goed onder CBAM valt, hangt af van de GN-code die bij uw goed hoort. Ga dus na onder welke GN-code de goederen zijn aangegeven bij de Douane en controleer of deze GN-code op de lijst van CBAM-goederen staan. Als u twijfelt aan de indeling van uw goederen in de juiste GN-code dan kunt u het tariefsysteem van de Douane raadplegen. Of contact opnemen met de Nationale Helpdesk Douane.

Als u na 1 oktober 2023 CBAM goederen invoert, krijgt u bij de aangifte een signaal van de Douane. U wordt daarmee op de hoogte gebracht van de rapportageverplichting voor deze goederen.

Stap 3: Verzamel de emissiegegevens

Als u tot de conclusie bent gekomen dat u na 1 oktober CBAM-goederen invoert en CBAM-aangever bent, moet u de producent van de goederen benaderen om de volgende gegevens te verkrijgen:

  • de ingebedde emissies van de door u ingevoerde producten
  • de specifieke eigenschappen van de producten
  • de koolstofprijs in het land van productie.

Om het opvragen en verkrijgen van gegevens te vergemakkelijken heeft de Commissie een Guidance document voor producenten gepubliceerd en een communicatie template. Wij adviseren u gebruik te maken van dit template voor de gegevensuitwisseling tussen u en de producent. Het gebruik is echter niet verplicht.

Stap 4: Dien het rapport in via het CBAM-register

Als u in een kwartaal CBAM-goederen heeft ingevoerd, moet u op tijd een CBAM-rapport indienen in het CBAM-register. De deadline voor het rapport is een maand na afloop van het kwartaal van invoer. Voor het CBAM-rapport over het vierde kwartaal van 2023 is de deadline dus 31 januari 2024. U kunt het rapport daarna nog  aanvullen of wijzigen.

Stuur altijd tijdig een rapport in, ook als u nog niet beschikt over alle gegevens die voor de rapportage nodig zijn.  In de eerste drie CBAM-rapporten (met deadlines in januari, april en juli 2024) mag u bovendien gebruik maken van standaardwaarden voor de ingebedde emissies als er nog geen actuele informatie van uw leverancier beschikbaar is. De standaardwaarden voor CBAM goederen worden in december gepubliceerd.

Vanaf 1 januari 2024, kunt u uw rapportage indienen via het CBAM-register. Hoe u dat doet, leest u hier.