Rapportages Energie voor Vervoer

De NEa benut haar kennis en ervaring als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie om de overheid en andere relevante partijen te informeren.

De NEa is wettelijk verplicht om jaarlijks rapportages te publiceren met bepaalde gegevens uit het Register Energie voor Vervoer (REV):

  • HBE-rapportages EV (5 keer per jaar),
  • Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland (1 keer per jaar),
  • Rapportage per inboeker EV (1 keer per jaar).

Daarbij signaleert de NEa relevante ontwikkelingen en adviseert ze over uitvoeringsconsequenties.

HBE-rapportages

Elke HBE-rapportage geeft inzicht in de totale hoeveelheid HBE’s die beschikbaar is op rekeningen in het REV. De rapportage maakt onderscheid tussen de hoeveelheid door inboekingen gecreëerde HBE’s en de hoeveelheid gespaarde HBE’s.

Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland

De jaarlijkse 'Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland' bevat informatie over de totale hoeveelheid ingeboekte hernieuwbare energie in het kader van Energie voor Vervoer in een kalenderjaar.

De Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland geeft een toelichting  op de totale hoeveelheid ingeboekte hernieuwbare energie, inclusief de hoeveelheid dubbeltellende biobrandstoffen. Tevens wordt ingegaan op de duurzaamheidskenmerken: aard en herkomst van de grondstoffen, gehanteerde duurzaamheidssystemen in Nederland.

Cover totaalrapportage Energie voor Vervoer 2020
Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland, 2020

Recente rapportage Energie voor Vervoer in Nederland

Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2020

Rapportage per inboeker

De jaarlijkse 'Rapportage per inboeker' bevat informatie over de duurzaamheidskenmerken van de ingeboekte vloeibare biobrandstoffen (soort biobrandstof, aard en herkomst van de grondstoffen, gehanteerde duurzaamheidssystemen) in een kalenderjaar, per individueel inboekend bedrijf.

Rapportage per inboeker
Rapportage per inboeker, 2019

Recente Rapportage per inboeker

Rapportage per inboeker over 2019