Rapportages en cijfers ETS

De NEa benut haar kennis en ervaring om als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie de overheid en andere relevante partijen te informeren over behaalde resultaten, uitvoeringsconsequenties en relevante ontwikkelingen.

Dit doet de NEa door periodiek cijfers, data en nalevings- en voortgangsrapportages te publiceren over de uitvoering van emissiehandel en energie voor vervoer. Meestal ligt aan deze rapportages een Europese of nationale verplichting ten grondslag. Soms vraagt een ministerie om een rapportage of beantwoordt een rapport een vraag vanuit de Tweede Kamer. Het komt ook voor dat de NEa op eigen initiatief ontwikkelingen in beeld brengt.