Onderzoeksrapporten

Wanneer actuele ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, stelt de NEa in samenwerking met andere relevante partijen, onderzoeksrapporten op om het beleid te adviseren over uitvoeringsconsequenties. Soms op verzoek van het ministerie, soms op eigen initiatief. Het komt ook voor dat het rapport een vraag van de Tweede Kamer beantwoordt.