Eerste resultaten hernieuwbare energie voor vervoer 2020

Bedrijven die brandstoffen aan het Nederlandse vervoer leveren zijn verplicht om elk jaar een bepaald aandeel hernieuwbare energie te leveren en om de CO2-uitstoot van hun vervoersbrandstoffen te verminderen. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten van deze opgaven over 2020. Meer informatie verschijnt in de uitgebreidere rapportage die naar verwachting in juli gepubliceerd wordt.

Bij het opstellen van de grafieken is geen rekening gehouden met het effect van dubbeltelling: de energie-inhoud van zowel enkeltellende als dubbeltellende biobrandstof wordt slechts éénmaal meegeteld. De enige uitzondering betreft de grafiek over de inzet van conventionele/geavanceerde/overige biobrandstofen, waar wel rekening is gehouden met dubbeltelling.