Rapportages Energie voor Vervoer in Nederland

De jaarlijkse 'Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland' bevat informatie over de totale hoeveelheid ingeboekte hernieuwbare energie in het kader van Energie voor Vervoer in een kalenderjaar.

De Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland geeft een toelichting  op de totale hoeveelheid ingeboekte hernieuwbare energie, inclusief de hoeveelheid dubbeltellende biobrandstoffen. Tevens wordt ingegaan op de duurzaamheidskenmerken: aard en herkomst van de grondstoffen, gehanteerde duurzaamheidssystemen in Nederland.

De Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland verschijnt 1 x per jaar.

Publicaties Rapportages Energie voor Vervoer in Nederland

Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2020

Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2019

Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2018

Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2017

Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2016

Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2015