Register Energie voor Vervoer

Het Register Energie voor Vervoer (REV) is een online systeem waar Hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) worden aangemaakt en verhandeld tussen rekeninghouders.

Bedrijven die hernieuwbare energie inboeken in het REV (inboekers) creëren hiermee HBE’s, die zij kunnen verhandelen aan bedrijven met een verplichting.

Bedrijven met een verplichting zijn bedrijven die in Nederland veraccijnsde brandstof leveren aan vervoer. Zij maken gebruik van het REV om te voldoen aan hun jaarverplichting en hun reductieverplichting over het kalenderjaar 2020. 

Rekeningen REV

Om deel te nemen aan de systematiek Energie voor Vervoer is een rekening in het REV noodzakelijk. Een bedrijf kan een rekening openen als:

  • inboeker,
  • bedrijf met EV verplichtingen,
  • overboeker: accijnsgoederenplaats (AGP-)vergunninghouder zonder verplichtingen.