Login Register Energie voor Vervoer

Via deze pagina kunt u inloggen op het Register Energie voor Vervoer (REV). Hier vindt u ook informatie over het gebruik van het REV en de instructievideo's.

Inloggen REV

Log in op het REV.

Op de officiële Nederlandse feestdagen is het REV gesloten. Inloggen is dan niet mogelijk. 

De feestdagen voor Nederland in 2020 zijn: 

 • woensdag 1 januari
 • maandag 13 april
 • maandag 27 april
 • dinsdag 5 mei
 • donderdag 21 mei
 • maandag 1 juni
 • vrijdag 25 december

Gebruikershulp

Om u wegwijs te maken in het REV, stelt de NEa instructievideo’s beschikbaar. De video’s zijn afgestemd op inboekers en bedrijven met een verplichting en leiden u door de voor u relevante functionaliteiten van het REV heen.

Heeft u vragen over het REV? Neem dan contact op met de Helpdesk NEa. De Helpdesk NEa is geopend op werkdagen tussen 9.00 -12.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur.

Tijdelijke beperkingen in functionaliteit

Hier vindt u een overzicht van zaken die nog niet naar behoren werken in het register en mogelijke oplossingen daarvoor:

 • Het vervangen van een grondstof door een andere onder een concept-inboeking kan leiden tot een foutmelding bij het registreren van de inboeking. Het kan helpen om de inboeking eerst een keer op te slaan, dan verdwijnt deze foutmelding.
 • Bij het inloggen kan soms de invoer van de SMS code niet bevestigd worden, waardoor het niet mogelijk is om in te loggen. Oplossing is om uw browser eerst geheel te sluiten en het vervolgens met een verse browser opnieuw te proberen.
 • De rapportage “Som leveringen per aansluiting” werkt niet naar behoren. Zo staan er in de kolommen “Hoeveelheid Inboekingen” en “Hoeveelheid Leveringen” verkeerde waarden. Deze bug was in versie 2 van het register al aanwezig.
 • Het downloaden van rapportages met Internet Explorer werkt, afhankelijk van de instellingen hiervan, niet naar behoren. Oplossing is om een andere browser te gebruiken zoals Chrome of Firefox.
 • Bij overboekingen die voor 1 juli 2018 zijn gedaan toont het register bij “HBE-Totaal” altijd nul. Dit zou de som van de verschillende soorten HBE’s moeten weergeven. Dit heeft verder geen consequenties voor het HBE saldo of anderszins.
 • Onder ”Inboeken” -> “Inzien referentiegegevens” wordt melding gemaakt van het concept “afvalverklaring”. Dit concept is achterhaald en de verwijzingen hiernaar moeten verwijderd worden. Dat het nu nog getoond wordt heeft verder geen invloed op de werking van het register.
 • Onder “Indicatie sparen” en “Indicatie jaar-/reductieverplichting” wordt bij de historie mogelijk twee keer hetzelfde jaar getoond. Dit heeft geen consequenties voor het HBE saldo op de rekening of de werking van het register.

XML upload faciliteit

Als uw bedrijf grote aantallen aansluitingen of inboekingen wil registreren, kan het handig zijn om gebruik te maken van de XML upload faciliteit.

U kunt het administratieve systeem van uw bedrijf zo aanpassen dat er automatisch XML bestanden worden gegenereerd die vervolgens, met enkele handelingen, in het REV kunnen worden geüpload.

Neem contact op met de Helpdesk NEa indien uw bedrijf hier interesse in heeft. De NEa stuurt u vervolgens het XML schema en een toelichting daarop.

Registeronderhoud

Registeronderhoud is af en toe noodzakelijk. Het REV is dan tijdelijk niet bereikbaar. De NEa probeert het onderhoud zo te plannen dat u er zo weinig mogelijk last van ondervindt.

Jaarlijks op 1 april, of de eerstvolgende werkdag, is het REV standaard gesloten in verband met de jaarafsluiting. Afhankelijk van de aard van het onderhoud en de bezettingsgraad van het register wordt onderhoud gemeld per e-mail aan alle gebruikers van het REV of vermeld op de inlogpagina. Als dit bekend is wordt ook het tijdstip vermeld waarop u weer kunt inloggen.