Referentiegegevens REV

Het Register Energie voor Vervoer bevat gegevens van brandstoffen en grondstoffen. Een actueel overzicht vindt u onderaan de pagina.

Let op! Informatie op deze pagina is alleen relevant voor de periode 2018-2021.

Voor de brandstoffen gaat het om de verschillende soorten hernieuwbare energie en fossiele brandstoffen, hun energie-inhoud en broeikasgasemissiefactor.

Bij de grondstoffen gaat het om hun Engelse benaming, een omschrijving, het soort HBE dat na inboeking wordt verkregen, of een non-modificatieverklaring verplicht is en of een biobrandstof op basis van de betreffende grondstof dubbeltellend is.