Rekeningen EV

Deelnemers aan Energie voor Vervoer hebben een rekening nodig in het Register Energie voor Vervoer (REV).

Let op! Informatie op deze pagina is alleen relevant voor de periode 2018-2021.

Bedrijven kunnen een rekening openen in het REV als zij deelnemen aan de systematiek voor Energie voor Vervoer. Dit zijn:

  • inboekers,
  • bedrijven met EV verplichtingen,
  • overboekers: accijnsgoederenplaats (AGP-)vergunninghouder zonder verplichtingen.

Het is mogelijk dat een bedrijf meerdere rollen heeft. Het REV kent drie faciliteiten, die in verschillende combinaties mogelijk zijn op een rekening. Een inboeker kan bijvoorbeeld ook verplichtingen hebben.

Het overboeken van Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) is mogelijk bij alle rekeninghouders. Bedrijven met een jaarverplichting en reductieverplichting kunnen via overboekingen HBE’s verkrijgen om aan die verplichtingen te voldoen.

D3 Rekeningfaciliteiten REV nieuw

Overzicht rekeninghouders

De NEa publiceert op deze pagina een overzicht met de namen van de rekeninghouders (rechtspersoon) en de faciliteiten die op de rekening beschikbaar zijn: inboeken, overboeken, verplichting opvoer brandstofleveringen, jaarverplichting en/of reductieverplichting. Dit overzicht wordt minimaal twee keer per jaar geactualiseerd.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het openen van een rekening in het REV.