Rekeningen EV aanvragen of wijzigen

Wilt u een rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV) aanvragen of gegevens wijzigen? Dan kunt u een digitaal aanvraag- of wijzigingsformulier invullen en versturen naar de Helpdesk NEa.

Let op! Informatie op deze pagina is alleen relevant voor de periode 2018-2021 (en daarmee ook voor de Jaarafsluiting 2021).

Rekening aanvragen REV

Voor het aanvragen van een rekening, neem contact op met de Helpdesk NEa.

Rekening wijzigen of sluiten

Voor het wijzigen van gegevens in uw rekening, ga naar het formulier rekeningwijziging REV.

Voor het aan- of uitzetten van de inboekfaciliteit, neem contact op met de helpdesk NEa.

Aanvraag rekening met inboekfaciliteit

De vereisten voor de aanvraag van een rekening met inboekfaciliteit hangt af van het type hernieuwbare energie dat u wilt inboeken.

Rekening met inboekfaciliteit voor vloeibare biobrandstof

Stap 1:

In het aanvraagformulier vult u de gegevens van uw bedrijf en de aangewezen rekeningbevoegden in.

Dit betreft onder andere:

  • Een overzicht van aansluitingen, met daarin per inboeklocatie de naam van de locatie, adres, postcode, plaats en de naam van het voor die locatie gehanteerde duurzaamheidssysteem
  • Een geldig bewijs van certificering per inboeklocatie door het duurzaamheidssysteem. Documenten van meerdere inboeklocaties moeten zijn samengevoegd in één document.

Stap 2:

Na het indienen van het formulier ontvangt u binnen 10 werkdagen van de NEa een e-mail waarin de benodigde documenten opgesomd staan. Dit betreft in elk geval:

  • Kleurenkopieën van paspoorten van de beoogde rekeningbevoegden,
  • Kleurenkopie paspoort van de vertegenwoordigingsbevoegde die het aanvraagformulier ondertekent,
  • Bewijs open bankrekening in de EER.

Rekening met inboekfaciliteit voor elektriciteit of gas

Stap 1:

In het aanvraagformulier vult u de gegevens van uw bedrijf en de aangewezen rekeningbevoegden in en voegt u een aantal documenten toe. Dit betreft onder andere:

  • Een overzicht van aansluitingen via welke u exclusief elektriciteit of gas levert aan wegvoertuigen die u wilt inboeken, inclusief locatie (adres, postcode, plaats), EAN, netbeheerder.
  • Een schriftelijke toestemming aan de NEa om aansluitingsgegevens op te vragen bij de netbeheerder(s) in kwestie. De strekking van dit bericht moet zijn: "Ik geef de NEa toestemming om de gegevens in het Centraal Aansluitingenregister, als bedoeld in paragraaf 2.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, die op mijn aansluitingen betrekking hebben, op te vragen en in te zien. Dit betreft de gegevens van de aansluitingen die ik bij deze rekeningaanvraag heb opgegeven alsmede de aansluitingen die ik opvoer in het register en die voor de NEa relevant zijn voor het kunnen uitvoeren van haar toezichttaken in het kader van het systeem van hernieuwbare energie vervoer."

Dit bericht dient ondertekend te zijn door een tekenbevoegde en dient relevante bedrijfsgegevens, zoals het KvK-nummer, te bevatten. 

Stap 2:

Na het indienen van het formulier ontvangt u binnen 10 werkdagen van de NEa een e-mail waarin de benodigde documenten opgesomd staan. Dit betreft in elk geval:

  • Kleurenkopieën van paspoorten van de beoogde rekeningbevoegden,
  • Kleurenkopie paspoort van de vertegenwoordigingsbevoegde die het formulier ondertekent,
  • Bewijs open bankrekening in de EER.