Authorised Legal Entities

In deze publicatie vindt u een overzicht van de rekeninghouders in het Nederlandse deel van het CO2-register.