Gebruikersrollen CO2-register

Het CO2-register onderscheidt verschillende gebruikersrollen met bijbehorende permissies: de rekeningbevoegde, de fiatteur, de rekeningbevoegde + fiatteur en de passief rekeningbevoegde. Alle gebruikers kunnen de gegevens van de rekening bekijken en het saldo inzien. 

Vanaf een rekening worden acties uitgevoerd. Bepaalde acties moeten eerst door een gebruiker worden voorgesteld en vervolgens door een andere gebruiker worden goedgekeurd.

Verschillende gebruikersrollen

  • Een rekeningbevoegde kan acties initiëren. Dit betreft o.a.: transacties en wijzigingen op de lijst van vertrouwde tegenrekeningen.
  • Een fiatteur kan geïnitieerde acties goedkeuren.
  • De rekeningbevoegde + fiatteur kan acties initiëren en goedkeuren. Wanneer het 4-ogen principe van toepassing is, dan geldt dat de gebruiker die de actie goedkeurt een andere moet zijn dan de rekeningbevoegde die de actie heeft geïnitieerd.
  • De passief rekeningbevoegde kan alleen de gegevens van de rekening bekijken en het saldo inzien.
Gebruikersrollen
Rol Permissie(s)
Rekeningbevoegde Kan handelingen initiëren
Fiatteur Kan geïnitieerde handelingen goedkeuren
Rekeningbevoegde + Fiatteur Kan handelingen initiëren of geïnitieerde handelingen goedkeuren
Passief Rekeningbevoegde Kan alleen rekeninggegevens inzien

Minimum en maximumaantal gebruikers

  • Er moeten minimaal 2 gebruikers aan de rekening gekoppeld zijn, waarvan er minimaal 1 acties kan initiëren en minimaal 1 acties kan goedkeuren.

    Let op: meer gebruikers/meerdere permissies kan handig zijn i.v.m. achtervang, vakanties, onverwachte afwezigheid, ziekte etc.
     
  • Er geldt een maximum van 20 gebruikers per rekening.