Gebruikersrollen CO2-register

Het CO2-register onderscheidt verschillende gebruikersrollen: de rekeningbevoegde, de fiatteur en de passief rekeningbevoegde. Alle gebruikers kunnen de gegevens van de rekening bekijken en het saldo inzien. Een gebruiker kan per rekening slechts 1 rol hebben. U kunt dus niet zowel de rol van rekeningbevoegde als fiatteur op dezelfde rekening vervullen.

Vanaf een rekening worden acties uitgevoerd. Bepaalde acties moeten eerst door een gebruiker worden voorgesteld en vervolgens door een andere gebruiker worden goedgekeurd.

Rol van rekeningbevoegde

  • Een rekeningbevoegde voert acties uit. Twee voorbeelden: transacties en wijzigingen op de lijst van vertrouwde tegenrekeningen voorstellen.
  • Een rekeningbevoegde kan ook acties goedkeuren. Het gaat hier specifiek om het goedkeuren van inlever-, omruil- en annuleringstransacties en het goedkeuren van wijzigingen op de lijst van vertrouwde tegenrekeningen. Een rekeningbevoegde hoeft deze acties alleen goed te keuren als er geen fiatteur aan een rekening gekoppeld is. De rekeningbevoegde die een actie goedkeurt moet een andere zijn dan de rekeningbevoegde die de actie heeft geïnitieerd.
  • Een rekeningbevoegde van exploitanttegoedrekening (ETR’s) en luchtvaartexploitanttegoedrekening (LETR’s) kan ook emissiegegevens invoeren. Deze actie hoeft niet goedgekeurd te worden.
  • Een rekening heeft minimaal 2 en maximaal 6 rekeningbevoegden.

Rol van fiatteur

  • Een fiatteur kan alleen acties goedkeuren die zijn voorgesteld door een rekeningbevoegde: transacties en wijzigingen op de lijst van vertrouwde tegenrekeningen.
  • Een rekening heeft maximaal 10 fiatteurs en/of passief rekeningbevoegden. Het advies is om meer dan 1 fiatteur aan te wijzen; transacties kunnen dan bij afwezigheid van de ene fiatteur door de andere(n) uitgevoerd worden.

Rol van passief rekeningbevoegde

  • Deze gebruiker kan alleen de gegevens van de rekening bekijken en het saldo inzien. Een rekening heeft maximaal 10 fiatteurs en/of passief rekeningbevoegden.