Gebruiksbepalingen bij CO2-register

Volgens de EU-Verordening 1193/2011 mag de registeradministrateur (van de NEa) van bedrijven die meedoen aan het EU ETS verlangen dat zij instemmen met bepalingen en voorwaarden over de onderwerpen die in bijlage VI van de Verordening vermeld zijn. De regels voor de rekeningen van het EU-register die Nederland beheert zijn vastgelegd in de Gebruiksbepalingen en –voorwaarden.