Rekening CO2-register aanvragen of wijzigen

Wilt u een rekening in het CO2-register openen of iets op uw rekening wijzigen? Dan moet u een digitaal aanvraag- of wijzigingsformulier invullen en vervolgens opsturen naar de Helpdesk NEa. De NEa neemt dit verzoek in behandeling. Binnen 10 werkdagen krijgt u bericht over het vervolg van de procedure en de benodigde documentatie.

Registratie-eis voor PTR en HR

Het verantwoordelijke ministerie van EZK heeft een aanvullende risico-mitigerende maatregel getroffen voor het CO2-register. De maatregel is een registratie-eis voor de rekeninghouders van persoonstegoed- en handelsrekeningen in het Nederlandse Handelsregister. Dit betekent dat alle rekeninghouders met een HR of PTR rekening dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel, meer informatie hierover leest u op de website van de KvK.

De NEa controleert of aan de bovengenoemde registratie-eis is voldaan aan de hand van de KvK-uittreksel of, in geval van natuurlijke personen, aan de hand van uittreksel Basisregistratie Personen (BRP-uittreksel, zie de website van eigen gemeente). Bedrijven die in het buitenland zijn gevestigd dienen hiernaast ook de bewijsstukken ter staving van het vestigingsadres van de rechtspersoon te overleggen.

De nieuwe regel geldt voor álle rekeninghouders van persoonstegoed- en handelsrekeningen, bestaande en nieuwe en is bekendgemaakt in de Regeling handel in emissierechten.

Wat betekent dit voor u als u een (PTR of HR) rekening in het Nederlandse CO2-register wilt openen?

  • De nieuwe rekeninghouders worden geacht bij de aanvraag van de rekening aan de nieuwe eis te voldoen wat uit een KvK- of BRP-uittreksel moet blijken. Bij het ontbreken van de inschrijving in Nederlandwordt geen rekening geopend.

Wat betekent dit voor u als u reeds een of meerdere (PTR of HR) rekening(en) in het Nederlandse CO2-register heeft?

  • Rond 1 juli 2020 ontvangt u van de NEa het verzoek om ontbrekende stukken aan te leveren (KvK- of BRP-uittreksel waaruit inschrijving in Nederland blijkt). Indien u nog niet in Nederland ingeschreven staat, heeft u nog zes maanden de tijd om de inschrijving in Nederlandse Handelsregister rond te krijgen. Indien u op 31 december 2020 geen KvK-uittreksel overhandigt waaruit de inschrijving in Nederland blijkt, wordt uw rekening in het CO2-register geblokkeerd.

Links naar de relevante wet- en regelgeving:

Deze eis geldt dus niet voor de rekeninghouders die alleen een Kyoto-rekening of een ETR hebben.

Voorbereidende handelingen

Iedereen die toegang tot een rekening in het Nederlandse deel van het CO2-register krijgt, heeft een Nederlands URID-nummer nodig. Dit nummer moet eerst worden aangemaakt, voordat u start met het invullen van het formulier. U moet het URID-nummer namelijk in het formulier invullen.

In de Handleiding 'EU Login account en URID aanmaken' vindt u een uitgebreide toelichting en een stappenplan.

Rekening aanvragen

Ga naar het aanvraagformulier voor een rekening in het CO2-register.

Rekening wijzigen

Ga naar het wijzigingsformulier voor uw rekening in het CO2-register.

Een wijziging van de rekeninghouder (= drijver van de inrichting) van een exploitanttegoedrekening kan niet via het wijzigingsformulier worden doorgegeven. Meer informatie over hoe dit bij de NEa gemeld moet worden, staat onder Veranderingen in bedrijfs- en contactgegevens.