Rekening CO2-register aanvragen of wijzigen

Wilt u een rekening in het CO2-register openen of iets op uw rekening wijzigen? Dan moet u een digitaal aanvraag- of wijzigingsformulier invullen en vervolgens opsturen naar de Helpdesk NEa. De NEa neemt dit verzoek in behandeling. Binnen 10 werkdagen krijgt u bericht over het vervolg van de procedure en de benodigde documentatie.

Let op: De NEa heeft op dit moment te maken met een buitengewoon hoog aantal aanvragen en een tijdelijk personeelstekort. Dit betekent dat de NEa uw aanvraag niet binnen de termijn zal afhandelen die u van haar gewend bent. De NEa vraagt uw begrip hiervoor. 

Extra informatie openen PTR of HR

De NEa heeft het verantwoordelijke ministerie van EZK gevraagd om een aanvullende risico-mitigerende maatregel te treffen voor het Nederlandse deel van het CO2-register. De voorgestelde maatregel is een registratie-eis voor de rekeninghouders van persoonstegoed- en handelsrekeningen in het Nederlandse Handelsregister, naar alle waarschijnlijkheid zal de Minister van EZK voor einde van het jaar instemmen met deze maatregel.

Let op: het gaat om een voorgestelde maatregel. De minister/wetgever moet hierover nog een definitieve beslissing nemen. De nieuwe regel zal voor álle rekeninghouders van persoonstegoed- en handelsrekeningen, bestaande en nieuwe, gaan gelden. De NEa wil u hierover alvast informeren zodat u deze informatie kunt meewegen in uw beslissing een rekeningaanvraag in te dienen of voort te zetten.

Voor bedrijven die al een rekening hebben in het register zal een redelijke overgangstermijn gelden om hen de tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe vereisten.

Informatie over exacte definities, procedures en overgangstermijnen volgt zodra die beschikbaar is.

Hiernaast kan de NEa door een sterke toename van het aantal aanvragen van particuliere rekeningen niet garanderen dat uw aanvraag binnen de gestelde termijn wordt behandeld.

Aanvragen van exploitanttegoedrekeningen worden wel op tijd behandeld.

Voorbereidende handelingen

Iedereen die toegang tot een rekening in het Nederlandse deel van het CO2-register krijgt, heeft een Nederlands URID-nummer nodig. Dit nummer moet eerst worden aangemaakt, voordat u start met het invullen van het formulier. U moet het URID-nummer namelijk in het formulier invullen.

In de Handleiding 'EU Login account en URID aanmaken' vindt u een uitgebreide toelichting en een stappenplan.

Rekening aanvragen

Ga naar het aanvraagformulier voor een rekening in het CO2-register.

Rekening wijzigen

Ga naar het wijzigingsformulier voor uw rekening in het CO2-register.

Een wijziging van de rekeninghouder (= drijver van de inrichting) van een exploitanttegoedrekening kan niet via het wijzigingsformulier worden doorgegeven. Meer informatie over hoe dit bij de NEa gemeld moet worden, staat onder Veranderingen in bedrijfs- en contactgegevens.