Vereisten openen rekening CO2-register

In dit document vindt u informatie over de vereisten voor het openen van een rekening in het CO2-register