Handelsrekening

Een handelsrekening (HR) is vergelijkbaar met een persoonstegoedrekening (PTR), maar is speciaal ontwikkeld voor rekeninghouders die vaak handelen. Vanaf deze rekening kunt u sneller en naar meer rekeningen rechten overboeken.

Voor wie

Wie kunnen een HR openen:

  • organisaties die willen handelen in emissierechten;
  • bedrijven en luchtvaartmaatschappijen die verplicht deelnemen aan emissiehandel.

De HR kan alleen worden gebruikt om emissierechten te verhandelen of vrijwillig te annuleren. Een bedrijf of luchtvaartmaatschappij kan deze rekening niet gebruiken om emissierechten in te leveren.

Aanvragen HR

Een HR kan aangevraagd worden door het aanvraagformulier in te vullen en naar de NEa op te sturen. Bij het aanvragen van de HR moeten minimaal twee personen worden aangewezen die als rekeningbevoegde aan de rekening gekoppeld moeten worden. Een statutair vertegenwoordigingsbevoegde moet de aanvraag ondertekenen. Dat wil zeggen iemand die wettelijk bevoegd is om documenten te ondertekenen, meestal een directeur of bestuurder.

Kosten

Een HR kost € 400,- per jaar. U kunt de HR pas laten openen als dit bedrag op de rekening van de NEa staat. U kunt ook een HR laten openen met extra services, het Premium Account. Hieraan zijn extra kosten verbonden.